Wie we zijn

Den Dries wil een warme, levendige organisatie zijn met een open communicatie en een transparant beleid.

Mensen met een (vermoeden van) beperking staan met hun kwetsbaarheden én mogelijkheden in het volle leven. Den Dries wil hen op deze weg onvoorwaardelijk bijstaan, met zijn momenten van geluk en zijn gevaren en obstakels.

Wij zijn er voor iedereen en bieden zowel zeer intensieve 24/24u ondersteuning, als flexibele (woon)ondersteuning, verschillende vormen van dagbesteding en begeleid werk, of individuele begeleidingsmomenten op afspraak.

Onze inspiratiebron is Gentle Teaching: onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid en wederzijds respect liggen aan de basis van alles wat we doen. We waarderen mensen niet alleen om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn. Den Dries wil een veilige en zorgzame gemeenschap zijn, waar we werken en leven in wederkerige en gelijkwaardige relaties van mensen mét of zonder beperkingen.

Emancipatie uit zich in een reeks keuzes: we verkiezen vertrouwen boven controle, ondersteunen boven helpen, laten leren uit ervaring boven overbescherming, zelfbeschikking boven betutteling.

Den Dries is een pluralistische organisatie en ondersteunt op dit moment om en bij de 140 personen met een verstandelijke beperking.

Dimitri de Martelaere

Elk individu is in de eerste plaats een mens die waardering en respect verdient.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief