Organisatie

Teams

Verschillende teams van gedreven begeleiders zorgen voor de dagelijkse ondersteuning van onze cliënten bij het wonen, het werken, het leven.
Teamcoachen werken mee in de teams én geven leiding aan de begeleiders.
De medische dienst ondersteunt bij de medische zorgen.

Coördinatoren

De coördinatoren ondersteunen de leidinggevenden en de teams, overzien de zorg voor de cliënten en geven het beleid mee vorm.

Ondersteunende diensten

Keuken, logistiek, boekhouding, administratie, IT. Ieder draagt op zijn terrein bij aan de warme organisatie die Den Dries is.

De staf

stuurt dagelijks de werking aan en bestaat uit:

 • Luc Verbeke, beleidsmedewerker strategische projecten
 • Tim Bruylandt – algemeen directeur
 • Emmy Allemeersch – HR coördinator
 • Bert De Baere – agogisch coördinator
 • Maureen Heirweg – coördinator zelfstandig wonen
 • Hilde Gommers – coördinator zorgintensief wonen
 • Hilde Buysse – coördinator werk, vrije tijd en beleving
 • Katty Dinneweth – coördinator gebouwenbeheer en logistiek
 • Kathy Van Der Veken – sociale dienst

De Agogische Staf

Bewaakt de Gentle Teaching-visie en biedt agogische ondersteuning aan begeleiders en leidinggevenden. Ze bestaat uit:

 • Bert De Baere
 • Karel De Corte
 • Gerda Van Olmen
 • Ingeborg Van Gansbeke

Algemene vergadering en raad van bestuur

In de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering zetelen mensen die vanuit hun bijzondere kennis en expertise een bijdrage  leveren aan het strategisch beleid en oriëntatie van de organisatie.

Samenstelling Algemene Vergadering: Luc Verbeke, Annemie Van Steenkiste, Rosemonde Lecoutere, Anne Grawet, Rudy Van Hecke, Kathy Colpaert, Tim Bruylandt.

Samenstelling Raad van Bestuur:  Annemie Van Steenkiste, Anne Grawet, Rudy Van Hecke, Kathy Colpaert, Tim Bruylandt.

Luc Verbeke

De meerwaarde van Den Dries schuilt in de volgende vier factoren: dynamiek, creativiteit, mensen ruimte geven en ‘Gentle Teaching’, het continu werken aan je goede relatie met de andere.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief