Vorming NAH

Den Dries ondersteunt een aantal cliënten met een niet- aangeboren hersenletsel. De dagelijkse praktijk leert ons dat deze mensen een vrij specifiek profiel hebben in hun functioneren en kwetsbaarheden. Prof. Dr. Engelien Lannoo (Ugent) heeft een grote expertise opgebouwd in de beeldvorming van deze doelgroep en kwam in januari haar kennis en ervaring met ons delen.

Een aantal enthousiaste medewerkers volgde deze vorming.

Lees hieronder hun mening:

WE ZIJN ONS BREIN

Hersencellen herstellen niet, maar onze hersenen zijn wel plastisch en dynamisch. Onze hersenen kunnen levenslang bijleren.

Het is een evenwicht zoeken tussen aanvaarden wat niet meer kan enerzijds en anderzijds hoop en kracht vinden in wat nog wél (rondom) kan.

Veel opgestoken van de ervaren prof. en de concrete voorbeelden van collega’s.

Tijdens deze vorming beseften we (opnieuw) dat de complexiteit van onze hersenen, in combinatie met de complexiteit en eigenheid van elke mens, het moeilijk maakt om een éénduidig antwoord te geven op wat NAH eigenlijk precies inhoudt. Wel kregen we met de laatste nieuwe inzichten die ons aangereikt werden praktische handvaten om onze bewoners met NAH verder te begeleiden. Dit op een manier die, vanuit hun specifieke problematiek, het hen mogelijk maakt om optimaal te functioneren binnen onze voorziening.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief