Vakantiewerking Werk, Vrije Tijd en Beleving

Sinds jaar en dag sloot Werk, Vrije Tijd en Beleving haar deuren tijdens de tweede helft van juli. De voornaamste reden hiervoor was dat we door alle medewerkers gelijktijdig op verlof te sturen, we de continuïteit binnen de werking de rest van het jaar konden garanderen. Deze collectieve sluiting stond echter elk jaar opnieuw ter discussie, zowel bij cliënten als bij medewerkers.

Tijdens corona hielden we dan ook een heus onderzoek met bevraging van diverse belanghebbenden. Zowel de wensen van de cliënten van zorgintensief, als van de cliënten die zelfstandig wonen, werden in kaart gebracht. Ook de medewerkers uit alle entiteiten werden beluisterd en dit werd afgetoetst aan de mogelijkheden tot organisatie van Werk, Vrije Tijd en Beleving.

Bovendien wilden we de positieve ervaringen uit het covid-tijdperk behouden: cliënten leerden plots ander aanbod kennen, waardeerden activiteiten die ze nooit eerder deden, genoten van het eens niet moeten op tijd zijn en ook eens opnieuw te kunnen kiezen, kwantiteit werd soms meer kwaliteit en anderen genoten dan weer van vakantie…

De tijd is rijp om het over een andere boeg te gooien: de vakantiewerking!

Een vakantiewerking?

We leggen de ganse maand juli de gekende, vaste werkateliers stil, maar bieden een alternatief programma van activiteiten aan met voor elk wat wils, georganiseerd en  gecoördineerd door de medewerkers van Werk, Vrije Tijd en Beleving, ondersteund door onze immer enthousiaste vrijwilligers én door de woonmedewerkers. Een uitgebreide Vrije Tijds-werking dus, gebaseerd op het succes van onze dienst Vrije Tijd, maar dan met extra slagkracht van Werk-begeleiders.

Elke week zitten terugkerende vaste activiteiten in het aanbod, voor wie liever duidelijkheid en structuur heeft, maar er zijn ook heel wat open activiteiten met zeer veel ruimte voor ontmoeting en tal van evenementen waarop de zomer ten volle beleefd kan worden, dit zowel intern als extern.

Telkens is er oog voor de diversiteit van de vragen van cliënten, daarvoor baseren we ons op cliëntbevragingen van Vrije Tijd en wordt het programma voorgesteld aan de stuurgroepen van het wonen en bijgestuurd waar nodig.

We zorgen er ook voor dat alles haalbaar en betaalbaar blijft.

Er komt een overzichtelijke interne website ‘vakantiewerking’, zodat alle cliënten vlot kunnen kiezen uit het aanbod en ook vooraf weten met wie, wanneer en of er nog een bijkomende kostprijs is (bijvoorbeeld bij externe uitstappen). Inschrijven wordt, al dan niet samen met PB, heel gemakkelijk.

Hoe ziet het programma er uit?

We zijn volop aan het puzzelen en uitdenken. Dit kunnen we al zeggen:

      We werken per week rond een centraal thema

  •         Week 1 van 4 tot 8 juli: Beestenboel
  •         Week 2 van 11 tot 15 juli: Sport
  •         Week 3 van 18 tot 22 juli: Expressie
  •         Week 4 van 25 tot 29 juli: Reis rond de Wereld

      Er zullen per thema steeds terugkerende vaste activiteiten zijn zoals crea-namiddagen in de Lege Tas of in het Wereld-Atelier, themafuiven, filmnamiddagen, kookactiviteiten in het kookatelier, klusnamiddagen of werken op de Gooikenshoeve en niet te vergeten, het spoelen van herbruikbare bekers voor evenementen op grondgebied Evergem. De ideale gelegenheid om eens een ander werkje uit te proberen dus.

      Daarnaast zullen er per thema ook éénmalige activiteiten plaatsvinden. In de dierenweek is dat bijvoorbeeld paardrijden, bezoek aan dierenparken, alpaca’s, gaan vissen, zelfs eens met een varken gaan wandelen in de Oosteeklose bossen…

 

Tijdens de sportweek staan diverse toernooien gepland (voetbal, petanque, kubben…), komt ook de recreatieve sporter aan zijn trekken (zwemmen, wandelen, giga-gocart, krulbollen…) en zelfs wie liever sportcommentaar geeft, wordt niet vergeten. Wielerwedstrijd bijwonen, paaldans demonstratie, een kaartje leggen… Er zullen vele opties zijn.

Tijdens de expressieweek is er ruimte voor film en fotografie, proeven we van het aanbod op de Gentse Fieste, staan er kunstworkshops en musea-bezoeken gepland maar ook een echt belevingstheater ontbreekt niet.

Tot slot is er nog de wereld-week, met Oosterse massages in de Beleving, verschillende kookworkshops, een wereldse picknick, een optreden met wereld-muziek, een bezoek aan het planetarium…

Het wordt een mooie zomer waaruit we graag leren voor de komende jaren

Geen veranderingen zonder evaluatie. We zien dit jaar dan ook als een proefproject en evalueren nadien wat goed was en wat beter kan, om vervolgens bij te sturen waar nodig.

Alle reacties zijn welkom, vooraf, tijdens en ook nadien naar stuurgroepdagbesteding@dendries.be, zodat we kunnen doen waar het allemaal om draait: een vraaggestuurd aanbod met ruimte voor iedereen! Fijne vakantie

Schrijf je in op onze nieuwsbrief