Toelichting overstap naar woon en leefkosten en nieuwe individuele ondersteunings- overeenkomsten

Je weet dat Den Dries vzw op 1 januari 2021 moet overschakelen naar woon- en leefkosten.
Je weet ook dat de geplande Infosessies waarin we deze overstap wilden toelichten niet kunnen doorgaan.

Zoals aangekondigd in de Infodries van 6 november 2020 vind je hier de info die we je liever persoonlijk hadden gegeven op de geplande Infosessies:

Als je  nog vragen hebt of graag persoonlijk met iemand van ons spreekt, kan dat digitaal (we sturen een link met een uitnodiging) of telefonisch in de week van 30 november.
Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij om daarvoor een afspraak te maken. Dat kan door op donderdag 26 november in de voormiddag of op vrijdag 27 november te bellen naar Leen op het secretariaat (09 253 63 52).

Als er bewindvoering is, sturen wij deze teksten naar de bewindvoerder over de goederen. We gaan er vanuit dat deze de eventuele bewindvoerder over de persoon mee laat ondertekenen.

Ten laatste vrijdag 11 december verwachten we het volgende terug in onze brievenbus op het adres Den Dries vzw, Kramershoek 39 te 9940 Evergem:

  • 1 exemplaar van de Collectieve Rechten en Plichten, geparafeerd op elke pagina en onderaan ondertekend
  • 1 exemplaar van de Individuele Afspraken, geparafeerd op elke pagina en ondertekend op de laatste pagina en ondertekend en/of ingevuld in hoofdstuk 7 en 8.
    Vergeet ook niet waar nodig de keuzevakjes aan te vinken!

Met dank en vriendelijke groeten,

Tim Bruylandt
Directeur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief