Samenwerking met school

De Gemeentelijke Basisschool Evergem en Den Dries zijn niet alleen gewaardeerde buren maar beiden vooruitstrevend en voortdurend op zoek naar maatschappelijk waardevolle en warme initiatieven die mensen verbinden. We proberen dan ook steeds vaker krachten te bundelen en meerwaarde te creëren.
Zo zijn de kleuters jarenlange trouwe bezoekers geweest van onze boerderij en maken wij dankbaar gebruik van hun grote go-car.
Sinds enkele jaren loopt ook het toneelproject op Rock voor Specials, een samenwerkingsverband tussen vzw Doedeskaden,  de leerlingen van juf Lies en enkele van onze cliënten. Een gewaardeerd en inclusief project, dat veel verder gaat dan enkel de betrokken deelnemers, maar ook medeleerlingen, ouders en netwerk sensibiliseert.
Sinds kort vinden we elkaar ook boven de Tovertafel.
Juf Annick, de plukjuf (zorgjuf), komt met enkele kleuters langs om te spelen met de Tovertafel. De Tovertafel is een interactieve projectietafel die uitnodigt tot interactie en zich die dan ook bij uitstek leent om kleuters en onze cliënten met elkaar op een speelse en leerrijke manier in contact te brengen. Beide partijen genieten er alvast ten volle van.

 

tovertafel GBS evergem slide 6
tovertafel GBS evergem slide 5
tovertafel GBS evergem slide 4
tovertafel GBS evergem slide 3
tovertafel GBS evergem slide 2
tovertafel GBS evergem slide 1

Schrijf je in op onze nieuwsbrief