Obra|Baken en Den Dries fusioneren tot Voluit

Twee gelijkaardige en toch complementaire organisaties worden één

 Sinds 1 januari 2023 gaan Obra|Baken en Den Dries samen door het leven onder de naam Voluit. Als twee gelijkaardige en toch complementaire organisaties inhoudelijk en organisatorisch samenwerken wordt al het positieve extra versterkt. Tim Bruylandt en Riet Konings, voormalig directeurs van respectievelijk Den Dries en Obra|Baken, nemen het voortouw in deze fusie.

De kernopdracht van Voluit is en blijft de kwaliteitsvolle begeleiding van personen met een beperking en zij die extra kwetsbaar in het leven staan. Ook hun netwerk blijft uiteraard een belangrijke partner.

Fusie tot Voluit levert heel wat (schaal)voordelen op
De organisaties hebben veel overeenkomsten maar zijn ook aanvullend. Ze bundelen hun mensen, expertise, middelen en infrastructuur met slechts één doel. Samen willen ze een dienstverlening bieden die breder, meer divers, duurzaam, kwaliteitsvol en betaalbaar is. Door de fusie tot Voluit ontstaat er inderdaad een cluster van diensten die een beter antwoord biedt op de steeds grotere diversiteit en groeiende complexiteit in de begeleidingsvragen.

Verder verstevigt de organisatie niet alleen haar positie van unieke, lokale partner in de regio Gent – Evergem – Meetjesland. Ze kan zich ook profileren als innovatieve werkgever en haar medewerkers meer fijne, gevarieerde jobs met diverse loopbaanmogelijkheden aanbieden.

Door verschillende processen te bundelen slaagt Voluit er ten slotte in om bepaalde bestaande hiaten in te vullen. We denken aan een versterking van de dienst communicatie, HR, financiën, maar ook keuken, logistiek, en vervoer. Dat biedt een groeimarge op het vlak van ongeveer al haar activiteiten.

De fusie mikt op continuïteit en ‘sterker samen’, ook als directie
Voluit zet in op ‘samen sterker’ en focust op inhoud, kwaliteit en innovatie in een ondersteuningslandschap dat voortdurend en snel evolueert.

De voormalige directies van Obra|Baken en Den Dries nemen samen het dagelijks bestuur van Voluit in handen. Met z’n tweeën worden ze een hecht directieteam, beiden met een evenwaardige rol. In de loop van het jaar zullen ze de verschillende taken en verantwoordelijkheden harmonieus verdelen. Zij kunnen daarbij rekenen op de steun en medewerking van een competente groep bestuursleden naast veel bekwame en betrokken medewerkers.

Voluit blijft inzetten op lokale inclusieve werkingen en buurtvervlechting

Voluit werkt buurtgericht en inclusiebevorderend. Denk maar aan Trafiek in de Brugse Poort in Gent, het Wereld-atelier met de Oxfam-winkel in Evergem Dorp, den Hannekesnest in Langerbrugge, Villa Kakelbont in Zelzate …

Zij blijven dynamisch en actief inzetten op de samenwerking met andere organisaties over verschillende sectoren heen en worden bovendien gesteund door veel vrijwilligers. Ook die hulp blijft een dankbare constante.

Ook Rock voor Specials op Doornzele zetten zij trots verder, in juni staat de 26e editie alvast ingepland. Dat festival lokt jaarlijks gedurende twee dagen meer dan 4000 specials per dag en is een toonbeeld van samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers.

Riet en Tim formuleren het tot slot “Onder de naam Voluit zullen we doen wat we al jaren doen, maar nu samen. Ons sociaal engagement blijft intact, we blijven de dingen op eigen wijze in beweging brengen met als doel een positieve impact op de maatschappij te hebben”.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief