Namiddaglezing “Maak me niet Down”

Op dinsdag 17 december organiseerden we een lezing waaraan alle personeelsleden en het netwerk van onze bewoners konden deelnemen.

Tijdens zijn lezing gaf Karel De Corte een rijk geïllustreerde beschrijving van opvallend terugkerende denk- en gedragspatronen.
Dit zodat ondersteuners en netwerkleden de eigenheid van mensen met downsyndroom beter leren (h)erkennen, met de nadruk op het leren zien en begrijpen van hun specifieke kwetsbaarheden. Ouders en ondersteuners weten hoe moeilijk hun kind en zijzelf het soms kunnen hebben, terwijl de buitenwereld hun kind kent als uitgelaten en grappig.
De momenten waarbij zoon of dochter niet meer voor- of achteruit wil, niet meer wil eten of plots de trap niet meer op durft, zijn voor de nabije omgeving beter bekend dan voor de buitenwereld. Ouders en ondersteuners worstelen dan ook met allerlei vragen, zoals

  • Hoe ga ik om met mijn kind als het zich terugtrekt in de eigen fantasierijke leefwereld
  • Waarom sluit de jongere zich plots zo af van de buitenwereld?
  • Is het koppigheid of is er meer aan de hand en is mijn dochter depressief?
  • Is er altijd sprake van dementie bij iemand met downsyndroom van 40 jaar en ouder?

In Karels verhaal, met eigen praktijkervaringen en wars van theoretische beschouwingen, konden netwerkleden en professionelen uit de nabije omgeving hopelijk enige (h)erkenning vinden en handvatten ontdekken in de omgang met jongeren en jongvolwassenen met Down.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief