Maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus

Het is je zeker niet ontgaan dat er heel wat maatregelen worden genomen naar aanleiding van het corona virus.
Ook in Den Dries nemen we dit au serieux en daarom gelden er vanaf vandaag nieuwe richtlijnen. Deze gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen, die overigens blijven gelden. We noemen dit de fase van een lock-down. Wij volgen hierin de richtlijnen  zoals deze ook gelden voor de woonzorgcentra, uitgeschreven door Agentschap Zorg en Gezondheid.

In het belang van ieder en in het bijzonder van onze cliënten, vragen wij om deze richtlijnen nauwgezet op te volgen. De bedoeling is immers dat wij onszelf, elkaar en zeker onze kwetsbare cliënten zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting.

Er wordt daarom GEEN BEZOEK meer toegelaten in de Bolwerkstraat (inclusief Café De Lege Tas), Vijf Ringen en Stuww en dit al zeker tot het einde van de paasvakantie, nl. zondag 19 april 2020.
Enkel mensen die essentiële zorg bieden zijn nog toegelaten. Van deze mensen verwachten wij dat zij zich bij aankomst aanmelden en inschrijven in het daarvoor bestemde register dat ter beschikking zal zijn in elk huis.

Merk je symptomen op of heb je zelf symptomen zoals koorts, hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn? Bescherm jezelf en anderen en contacteer de huisarts. Dan is de boodschap “Blijf in uw kot” en kom niet naar Den Dries.

Wat zijn de verdere gevolgen?

 • Mensen in de Bolwerkstraat, blijven in de Bolwerkstraat. Ook dagbesteding zal ter plaatse worden georganiseerd.
 • Voor zelfstandig wonen wordt de dagbesteding apart bekeken op basis van een risico inschatting.
 • ‘Externen’ worden niet langer in Den Dries toegelaten voor logement of dagbesteding.
 • Geplande evenementen worden afgelast
  • Tapasconcert: de kaarten zullen worden terugbetaald voor wie zich reeds inschreef.
  • Schlagerfestival gaat niet door.
  • Check regelmatig onze website en facebook!

Wat met cliënten die naar ‘buiten’ willen?

 • Voor mensen in de Bolwerkstraat, het STUWW en de 5R geldt het volgende:
  • Je zal moeten kiezen of de cliënt in Den Dries blijft, of voor de periode van de lock-down (en evt. quarantaine) thuis zal worden opgevangen. Eens ‘buiten’ dan blijf je dus ook ‘buiten’.
 • Voor mensen begeleid in zelfstandig wonen geldt het volgende:
  • Beperk zoveel mogelijk de risico’s.
 • Vanaf het moment dat er sprake zou zijn van besmetting gelden andere maatregelen. Op dat moment zullen we mensen in quarantaine moeten plaatsen en kan niemand nog binnen, noch buiten.

Intern nemen we onder andere ook de volgende maatregelen:

 • Niet noodzakelijke vergaderingen worden afgelast.
 • Medewerkers meten 2x/d hun lichaamstemperatuur en dit wordt genoteerd.
 • Zieke medewerkers blijven thuis.
 • Extra maatregelen bij (vermoeden van en/of contact met) COVID-19 zijn uitgetekend.
 • Wij maken een plan om de zorg- en dienstverlening te kunnen blijven garanderen…

Meer info?

We volgen de situatie van kortbij op en zullen u op de hoogte houden bij wijziging van de situatie.
Heb je nog vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en contacteer ons.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief