Kwaito – Verbindend ondernemen

Kwaito is een letterwoord en staat voor kwalitatief innovatief en toekomstgericht ondernemen. Een engagement dat de 11 leden als muziek in de oren klinkt. Niet toevallig dus verwijst de naam Kwaito naar de gelijknamige Zuid-Afrikaanse muziekstijl, ontstaan in de jaren negentig en uitgegroeid tot een enorm maatschappelijk fenomeen. Dj’s draaiden tijdens straatfeesten houseplaten op langzamer toeren, voegden Afrikaanse ritmes toe en rapten erbij. Kwaito staat synoniem voor de stem van het volk en symbool voor een manier van in het leven staan. Kwaito was van grote invloed op de cultuur, taal en economie van het Zuid-Afrika. Reiken de ambities van de coöperatie ook zo ver? Birgitte Provoost van De Lovie vzw en Sofie Stoop, coördinator van Kwaito gingen hierrond in gesprek.

Kwaito is een relatief jonge vereniging, pas opgericht in december 2017, met heel diverse leden die erg regionaal verspreid zijn: van Limburg tot de Westhoek. In tegenstelling tot wat je zou denken, zijn die diversiteit en spreiding een enorme troef. Het biedt een veilige context om kennis te delen, elkaar te bevragen, samen na te denken of elkaar te inspireren rond allerlei thema’s. Met onze gezamenlijk expertise kunnen we elkaar versterken. En ondanks de verscheidenheid en schaalgrootte houden we rekening met ieders stem.

Naast denktank en kennisplatform, voel ik nog meer ambitie borrelen. Nog toekomstplannen?

Samen willen we ‘verbindend ondernemen’ en dit op verschillende niveaus. Ten eerste intra-menselijk, in de mens zelf: ‘Wie ben jij? Wat kun jij goed? Wat doe jij graag?’ Door deze vragen met elkaar te verbinden, willen we mensen nog meer talentgericht ondersteunen. Ten tweede streeft Kwaito ook naar een sterk sociaal weefsel of verbinding tussen mensen onderling. Denk maar aan de zorgzame buurten zoals bv. de dorpspunten. Meer op mesoniveau zet Kwaito in op een betere verbinding tussen organisaties en overheden of beleidsmakers. Bijvoorbeeld met het platform Pigas geeft Kwaito een stem aan mensen met verhoogde kwetsbaarheid in cohousingprojecten tijdens een pandemie. Maar de ultieme droom van Kwaito is toch nadenken hoe we de verschillende grote uitdagingen op het vlak van mens, milieu en maatschappij meer met elkaar kunnen verbinden. Want dit is hoe Kwaito wil ondernemen: met samenwerking en meervoudige waardecreatie als leidende principes.

Meervoudige waardecreatie? Dit moet je toch even uitleggen Sofie.

Ons huidig economisch systeem is gebouwd op de principes van eigen belang en winstmaximalisatie. Op vele vlakken gaat dit ten koste van de aarde. Het moet anders, daar zijn we het ongeveer allemaal over eens. Maar hoe dan? Ondernemen met meervoudige waardecreatie betekent dat je meerdere waarden tegelijk nastreeft die sociaal, ecologisch én economisch van aard zijn. Het gaat altijd om het creëren van meer dan financiële waarde alleen.

We laten ons hierbij inspireren door Jan Jonker en Niels Faber die een businessmodel ontwikkelden die tegemoetkomt aan die meervoudige waardecreatie. Veel van de huidige businessmodellen zijn immers enkel gericht op groei van de omzet, het marktaandeel en winst of verlies. Jonker en Faber bieden een kapstok aan voor een nieuw businessmodel met ruimte voor waardecreatie gebaseerd op verduurzamen, circulariteit en inclusiviteit. Een andere manier van zorg organiseren dwingt ons echter ook op een andere manier naar mensen te kijken en de samenleving anders te organiseren. In die zin wil Kwaito een soort beweging zijn die heel veel mensen inspireert.

Dus als ik het goed begrijp is de vergelijking met de Zuid-Afrikaanse muziekstijl eigenlijk heel treffend. Ook jullie Kwaito staat symbool voor een manier van in het leven staan waarbij mensen worden ingeschat op basis van talenten in plaats van kwetsbaarheid en waarbij je steeds op zoek gaat naar toegevoegde waarde voor mens, milieu en maatschappij. Als het zo zit, dan mogen we best fier zijn deel uit te maken van Kwaito!

Meer weten? Neem een kijkje op www.kwaito.be of volg Kwaito op sociale media. Meer informatie over Pigas vind je op www.pigas.be.

 

Bron: Antenne, De Lovie vzw Brigitte Provoost

Schrijf je in op onze nieuwsbrief