Interne vormingen

Van een introotje…over de basis… naar een verdiepingetje”,
omdat interne, agogische vorming in Den Dries belangrijk is.

Het DNA van Den Dries is niet in enkele zinnen te beschrijven, maar het belang van onze visie op de medemens met een beperking staat sinds jaar en dag centraal. Dit vertaalt zich o.a. in een sterk uitgebouwd intern agogisch vormingsbeleid, uiteraard voor onze medewerkers, maar ook stagiairs, vrijwilligers, familieleden van cliënten en medewerkers van externe, ondersteunende diensten zijn er welkom.

“Den Dries gaat naar Parijs, en we willen iedere medewerker tonen
hoe ze er kunnen geraken en er hun weg vinden.”

(een lid van de agogische staf)

In het eerste jaar doorloopt elke medewerker – van de begeleider over de kok en de boekhouder naar de directeur – een introductietraject. Het behelst een startersontbijt, een vormingsmoment over de agogische visie en een rondleiding in de ganse organisatie.

Daarna wordt iedereen geacht een basistraject te doorlopen, bestaande uit 2,5 dag basisvorming over Gentle Teaching, emancipatorisch en contextueel denken.

Medewerkers die al langer aan boord zijn, volgen tot slot een verdiepingstraject waarbij ze in een cyclus van 4 jaar een (halve) dag verdiepende vorming over Gentle Teaching, emancipatorisch en contextueeel denken volgen. In diezelfde cyclus neemt elke agogische medewerker deel aan twee agogische thema-intervisies.

“Ik heb verschillende werkervaringen, maar wat een verademing dat Den Dries zoveel tijd en energie steekt om mij mee te krijgen in het verhaal.”

(een nieuwe collega)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief