Interne vormingen: GT en EMK

Den Dries wil een warme, levendige organisatie zijn met een open communicatie en een transparant beleid. Den Dries wil binnen de zorgsector een pioniersrol vervullen. In dit kader bieden we onze medewerkers regelmatig een interne vormingsdag. Zo kon iedereen onlangs een vorming over Gentle Teaching bijwonen.  Aanvullend organiseerden we een vorming betreffende het Emancipatorisch methodisch kader. We houden eraan onze medewerkers op één lijn te houden en het nodige kader te bieden om onze visie uit te dragen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief