internationale uitwisseling

Werken aan verbondenheid tussen cliënt en begeleider is waar we in Den Dries voortdurend op gericht zijn. Dit is een leerproces zowel voor de cliënt als voor de begeleider.

Onze inspiratiebron is Gentle Teaching: onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid en wederzijds respect liggen aan de basis van alles wat we doen.

Gentle Teaching zou je kunnen vertalen als vriendelijk aanleren van een gevoel van verbondenheid.

Begin november hebben een aantal begeleiders de kans gehad zich hierin verder te verdiepen via observatie en intervisie.

Dit vormingsinitiatief werd op bevlogen wijze gemodereerd door Simone Schippers en Floris van de Kamer. Ze zijn werkzaam als mentor Gentle Teaching in de Prinsenstichting in Nederland. Ze zijn ook heel actief in de Gentle-Teaching-beweging Internationaal.

Tijdens de intervisie worden de beelden van contactmomenten geanalyseerd. Er wordt vooral gekeken naar de positieve contacten. Een ontspannen moment laat zien welke omstandigheden de spanning verminderen en hoe de verbinding tussen cliënt en begeleider kan versterken.

Wie de kans kreeg om deel te nemen was heel enthousiast.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief