20ste Internationaal Gentle Teaching Congres

De 20ste Internationale Gentle Teaching Conferentie vond plaats in Gent tussen 17 en 19 september 2019! Hartelijke dank aan alle deelnemers, workshop organisators en keynote sprekers, het was een succes met 250 deelnemers uit 13 verschillende landen!

In de week van 17-19 September 2019 vond de Internationale Gentle Teaching Conferentie plaats aan de Faculteit van Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Gent. Sinds 1999 wordt deze conferentie jaarlijks georganiseerd om de mogelijkheden en toepassingen van Gentle Teaching te bespreken en te ontdekken.

Dit jaar organiseerde zorgorganisatie “Den Dries” de conferentie, in nauwe samenwerking met de Universiteit van Gent (Departement  Speciaal Onderwijs) en Hogeschool Gent. Den Dries werkt al 25 jaar vanuit de Gentle Teaching aanpak, waardoor ze een pionier in België zijn.

Het centrale thema van de conferentie van dit jaar was ‘de relatie in ondersteuning en zorg’, omdat vragen als ‘wat heeft deze persoon nodig om zich veilig te voelen in het leven?’ en ‘hoe kan ik deze persoon zich veilig en geliefd laten voelen?’ ( zoals geciteerd door Tim Jones) fundamenteel zijn in de Gentle Teaching aanpak. Vijfenveertig interactieve workshops werden georganiseerd tijdens deze 3 dagen, waarin onderzoekers en praktijkmensen van over de hele wereld hun kennis en expertise over het werken met klanten in kwetsbare situaties deelden en hoe zij – in alle omstandigheden – continu streven naar verbinding in de relatie. Met behulp van de Guidebook-app konden deelnemers de vergaderagenda volgen via hun smartphones.

Naast deze inspirerende workshops werden academische lezingen verzorgd door hoog aangeschreven keynote-sprekers. Op dag 1 openden Tim Jones (Gentle Teaching International) en het Gentle Teaching Comité de conferentie met een welkomstwoord. Prof. Claudia Claes (Universiteit Gent) ging verder met een lezing over het belang van nadenken over menselijk functioneren in termen van Quality of Life en de noodzaak om Quality of Life te beschouwen als een integrerend kader, rekening houdend met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Prof. Paul Verhaeghe sloot de eerste dag van de conferentie af met een keynote over de hedendaagse behoefte aan Gentle Teaching, geïnduceerd vanuit een historisch en moreel perspectief waarin hij de fundamenten van hedendaagse behandeltechnieken (van vroege psychoanalyse tot cognitieve gedragstherapie) kritisch opnieuw onderzocht alsook  de moeilijkheid om te balanceren tussen tolerantie en autoriteit in zorgomgevingen en menselijke relaties. Hij benadrukte kritisch het besef dat onze morele praktijk altijd zal worden ingebed in morele keuzes en verplichtingen, terwijl hij waakt voor het feit dat ‘echt wetenschappelijk’ worden de goedkeuring en ontkenning van de morele implicaties van zijn praktijk impliceert – met de DSM als een hedendaags voorbeeld – , eindigend met het idee van ‘de illusie van wetenschappelijke psychiatrie’ en daarmee de noodzaak om onze eigen ethische en praktische vragen te herkennen.

 

Op dag 2 dompelde Michael Vincent (GTI) ons volledig onder in de echte basisprincipes van Gentle Teaching, zoals bedacht door de oprichter van Gentle Teaching John McGee (° 1943- † 2012). Door te verwijzen naar de vier centrale pijlers in Gentle Teaching (‘veilig’, ‘geliefd’, ‘liefhebbend’ en ‘betrokken’), verduidelijkte hij hoe we de persoon die we ondersteunen inspireren en hoe we elkaar inspireren, en waarom het centrale doel van onze aanwezigheid in elkaars leven het creëren, voeden en ondersteunen van de ervaring van verbondenheid, gezelschap en gemeenschap is. Michael Vincent onderstreepte het belang van het zien van het verschil tussen hoe we ‘communiceren’ met een persoon (betekenis van verbondenheid (bijv. Handdruk, warme blik in je ogen, …)) en hoe we communiceren ‘met’ een persoon – bijvoorbeeld – het erkennen van goedheid van het hart van een persoon, dat hij of zij echt geliefd is, gewaardeerd, geaccepteerd, gerespecteerd, enz. Verschillende betekenisvolle citaten, die de hedendaagse toepasbaarheid van de benadering weerspiegelen, zijn tijdens deze lezing verhelderd. Hij eindigde met een levenslange herinnering: “Ik geef je dit zodat je me voor altijd in je hart zult houden”. ’s Middags werd de lezing van Michael Vincent afgewisseld met een breder perspectief op Gentle Teaching, verzorgd door Prof. Rudi Roose (Universiteit Gent). Enerzijds verwees hij naar het macro- en politieke niveau dat in aanmerking moet worden genomen, waarbij hij macht, systemen en relaties levendig in vraag stelde en opnieuw verbond, en anderzijds de uitdaging voor zorgverleners om betrokken te blijven in zeer complexe situaties. Deze lezing stimuleerde het debat over de uitdagingen, maar ook over het potentieel van Gentle Teaching en de verdere internationale inbedding ervan, een onderwerp dat grotendeels werd besproken tijdens de evenementen die ’s avonds werden georganiseerd. Na deze tweede dag werden alle deelnemers uitgenodigd op de receptie in het Stadhuis van Gent. Daarna vond het sociale diner plaats in het Belfort Stadscafé, waar enkele heerlijke Belgische traditionele gerechten werden geserveerd.

Met de ideeën van Paulo Freire als uitgangspunt, opende  prof. Dr. Geert Van Hove de slotconferentie op dag 3 met een grondig perspectief op de gevaarlijkheid van een neoliberale interpretatie van het concept ‘empowerment’. De lezing waarschuwde ons voor dit soort interpretatie van ‘empowerment’, met het risico te leiden tot ‘controle en managementarisme’, ‘meetdenken’, ‘procedures’ en ‘absolute autonomie’. Deze interpretatie kan schadelijke gevolgen hebben voor de relatie en de mensen met wie we samenwerken, wat de verantwoordelijkheid aangeeft voor ons allemaal, als metgezellen, om samen te werken als een essentieel ingrediënt om de context en de wereld waarin we leven te veranderen. Geert Van Hove benadrukte de nood om  Gentle Teaching altijd herlezen en heroverwegen als een empowerende strategie. Na deze inspirerende lezing is de conferentie afgesloten door Tim Jones (GTI) en anderen. Op het einde konden alle deelnemers met een picknicktas, gevuld met onder andere wat Belgische chocolade, naar huis gaan en genieten van een ‘Gents stropke’, een traditioneel Belgisch biertje.

We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de conferentie en kijken nu al uit naar de GTI-conferentie in 2020, die zal plaatsvinden in Michigan (VS)!

Presentaties kunnen worden gedownload via de volgende link: https://gti2019.be/info/presentations/.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief