Mobiele begeleider regio Evergem-Zelzate -30,4u

Voluit zoekt een begeleider voor mobiele ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen in regio Meetjesland-Oost (Evergem-Zelzate)

Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, NAH en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn.

Voluit is de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries sinds 1 januari 2023. Meer info: naar www.dendries.be en www.obrabaken.be.

Wat houdt het werk in?

Je verplaatst je naar de context waar je cliënt met een beperking woont, of waar hij/zij jouw ondersteuning nodig heeft.  Je gaat op een relationele manier doelgericht en oplossingsgericht aan de slag met de ondersteuningsvragen en -noden van je cliënt.  Samen met de cliënt en diens netwerk zoek je op een gelijkwaardige manier naar gepaste antwoorden, zodat die zo kwaliteitsvol mogelijk kan leven in en deelnemen aan de maatschappij.   

 • Je biedt jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat.  Je gaat aan huis, je gaat mee op stap waar nodig of je ontvangt je cliënt op bureau.  De frequentie van contact varieert naargelang de ondersteuningsnood en het beschikbare zorgbudget (gaande van dagelijks tot enkele keren per maand). 
 • Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, bouwt dit uit, onderhoudt en coördineert.  Je bent als begeleider de bruggenbouwer. 
 • Je neemt een aantal administratieve taken digitaal ter harte: je houdt cliëntendossiers actueel, registreert contacten en vervoer, beheert je digitale agenda, … 
 • Je hebt een actieve bijdrage in het team en de organisatie, bent bereid om samen te werken met collega’s en hen te vervangen waar nodig (gedeelde verantwoordelijkheid). 
 • Je gaat aan de slag met de aangeboden coaching, met oog op het verder ontwikkelen van jouw competenties. 
 • Je bouwt mee aan een positieve sfeer en een dynamische, lerende teamwerking. 

Wat vragen wij?

Je bent

 • Een gegradueerde in de orthopedagogie of bachelor in een ortho(ped)agogische, psychologische of sociale richting,
 • die 30,4u per week kan werken (arbeidsbreuk te bespreken),
 • die graag zo snel mogelijk in dienst kan treden (maar de startdatum is bespreekbaar),
 • die flexibel de arbeidstijd wil aanpassen in functie van de cliënt en bereid is tot avondwerk en eventueel weekendwerk/permanentie,
 • die kan beschikken over een eigen wagen, in het bezit is van een rijbewijs B en bereid is gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen (tegen vergoeding)

We vinden daarbij volgende attitudes en competenties belangrijk:

 • Je herkent je in de visie en waarden van Voluit. Voluit is sinds 1 januari de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries. De website van Voluit is nog ‘onder constructie’. Voor de visie verwijzen we naar de website van beide vroegere organisaties.
 • Emotionele ontwikkeling is een vertrouwd concept en kan je toepassen in je begeleiding.
 • Je hebt affiniteit met de principes van Gentle Teaching.
 • Je gaat in verbinding met je cliënt vanuit een gepaste afstand-nabijheid.
 • Je bent authentiek: je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.
 • Je kan zeer zelfstandig werken, je kan goed plannen en organiseren.
 • Je kan verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen werk.
 • Je kan jezelf in vraag stellen en reflecteren over je eigen functioneren.
 • Je hebt interesse in een ruime doelgroep van mensen met kwetsbaarheden.
 • Je bent enthousiast en gedreven.
 • Je kan je cliënt verbinden met diens netwerk en een meerzijdig partijdige bril opzetten.
 • Je kan vlot werken met Word, Excel, Outlook, Office 365.

Wat bieden wij aan?

 • De kans om je als begeleider (verder) te ontplooien in een unieke en warme organisatie waar het welzijn van cliënten centraal staat. Je krijgt hierbij coaching op maat.
 • Contract voor onbepaalde duur, start zo snel mogelijk.
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.
 • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto/fiets.
 • Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.
 • Een laptop en GSM om je job uit te voeren.

Solliciteren

Mail je CV en motivatiebrief ten laatste op 16 april naar solliciteren@voluit.be.

Voor vragen of meer info kan je terecht bij Harriët (0490/56 31 80, harriet.tenkate@voluit.be) of Maureen (0491/16 69 30, maureen.heirweg@voluit.be).

De sollicitatiegesprekken gaan door op vrijdagvoormiddag 21 april.

Myriam Heyndrickx

Die ontmoetingen hebben mij, mijn man en mijn kinderen geleerd zorg te dragen voor elkaar én voor anderen. In het nieuwe woonproject zullen de bewoners inclusief onderdeel worden van de gemeenschap

Schrijf je in op onze nieuwsbrief