Kwartier makend hulpverlener, forensisch begeleider -30,4u

Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, NAH en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Voluit is de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries sinds 1 januari 2023. Meer info: naar www.dendries.be en www.obrabaken.be.

De functie

Wij gaan op zoek naar een kwartier makend hulpverlener – forensisch begeleider (30,4u/week) voor een contract onbepaalde duur.

Wat houdt het werk in?

Je ondersteunt volwassen cliënten en hun netwerk met persoonlijke, situationele en/of ontwikkelingsgerelateerde kwetsuren in uitsluitingssituaties en precaire omstandigheden. De cliënten worden opgevolgd binnen een forensisch kader. Als kwartier makend hulpverlener creëer je mogelijkheden in de omgeving die aansluiten bij de vragen van de cliënt en ga je op zoek hoe je drempels kan verlagen. Je werkregio is Groot Gent – Meetjesland, met mogelijke uitbreiding naar Oost-Vlaanderen in functie van de cliënt.

Achtergrond

We stellen vast dat een aantal personen met een beperking én complexe andere problematieken, nog steeds uit de boot vallen en nood hebben aan een aanhoudende, aanklampende en krachtgerichte benadering. Het gaat om een zeer kwetsbare doelgroep die blijvende zorg en ondersteuning nodig heeft, met gepaste afstand-nabijheid. Mogelijk is er nog geen zorgaanbod of is de zorg ergens vastgelopen. Er is intersectorale samenwerking nodig, over de tussenschotten van organisaties, structuren of financieringskaders heen.

Die aanpak willen we bieden via een hybride werking in en buiten onze organisatie met een tweeledige focus: outreachend, krachtgericht werken met de cliënt én het installeren van de leefomgeving als gastvrije plek.

Deze functie kadert binnen een projectoproep van het Forensisch Zorgnetwerk Internering waarbij we beogen om deze doelgroep begeleiding aan te bieden vanuit de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en de sector van mensen met een (vermoeden van) beperking. De dragers van het project zijn Voluit (door het VAPH vergunde zorgaanbieder) en PC Guislain – outreach De Steiger.

Taken

 • Het aanklampend opvolgen en ondersteunen van volwassenen met een (vermoeden van) beperking en bijkomende complexe problematiek (psychiatrische, gedrags-, emotionele, sociale,… problemen)
 • Aansluiting vinden bij de leef- en belevingswereld van de cliënt door ‘samen te zijn en samen te doen’
 • Werken vanuit de mogelijkheden van de cliënt en deze versterken
 • De mogelijkheden van de buurt zien en die matchen met de noden van de cliënt en kwetsbare groepen in het algemeen
 • Installeren van en/of aan de slag gaan met het netwerk rond de cliënt

Wat vragen wij?

 • Je bent gedreven om deze cliënten ten volle te ondersteunen
 • Je werkt vanuit gepaste afstand-nabijheid en kan je eigen grenzen bewaken
 • Je kan een onderscheid maken tussen het gedrag en de persoon
 • Je houdt van autonoom werken en neemt zelfstandig initiatieven
 • Je hebt een collega kwartier makend hulpverlenen, maar werkt niet in teamverband
 • Je hebt het geduld om telkens nieuwe kansen en mogelijkheden te vinden en kan je opladen aan de kleine successen
 • Emotionele ontwikkeling is een vertrouwd concept en kan je toepassen in je begeleiding
 • Kennis van Good Lives Model is een troef
 • Je kan je vinden in de principes van Gentle Teaching
 • Je werkt vanuit presentie en legt van daaruit een traject af met de cliënt
 • Je wil bijdragen aan onze organisatie VOLUIT en herkent je in de organisatievisie.
  • Voluit is sinds 1 januari de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries. De website van Voluit is nog ‘onder constructie’. Voor de visie verwijzen we naar de website van beide vroegere organisaties.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen
 • Je bent flexibel om je arbeidstijd aan te passen in functie van de cliënt

Wat bieden wij?

 • Een contract onbepaalde duur 30,4u/week.
 • Een uitdagende functie
 • Een dynamische en professionele werkomgeving die samenwerken, competentie-ontwikkeling en integriteit hoog in het vaandel draagt
 • Autonomie in de planning van je agenda en aanpak van je werk
 • Inhoudelijke ondersteuning, vorming en intervisie rond relevante thema’s
 • Ruimte en kansen om je talenten & competenties creatief in te zetten
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c
 • Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets.
 • Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto.
 • Een laptop en GSM om je job uit te voeren.

Solliciteren?

Ben jij de begeleider die we zoeken? Bezorg dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en cv per mail aan leen.deroo@voluit.be. We maken een eerste selectie op basis van deze informatie en laten sowieso iets weten.

Met je vragen kan je terecht bij Leen De Roo (leen.deroo@voluit.be; 0491/90.78.92)

Myriam Heyndrickx

Die ontmoetingen hebben mij, mijn man en mijn kinderen geleerd zorg te dragen voor elkaar én voor anderen. In het nieuwe woonproject zullen de bewoners inclusief onderdeel worden van de gemeenschap

Schrijf je in op onze nieuwsbrief