forensisch outreachend begeleider

Voluit vzw is de fusie van OBRA|BAKEN vzw en Den Dries vzw en is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder en biedt ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een beperking en hun netwerk.
Team 4Hobo/Present behoren tot de forensische deelwerkingen en richten zich tot jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking en een forensisch risico.
In het kader van uitstroom met de Gemeenschapsinstelling, voorzien we vanuit een samenwerkingsverband Intensieve begeleiding na kortverblijf (IBK). De collega’s in dit samenwerkingsverband zijn Parcours vzw, aPart vzw en Voluit vzw. Jongeren verblijven 10/14 dagen in GI en krijgen nadien een intensieve ambulante begeleiding, voor 3 tot 6 maanden.

Vanuit dit IBK-team bied je als contextbegeleider intensieve begeleiding aan de jongere en zijn/haar context en sta je in voor de begeleiding van het individueel traject.

Voor deze werking zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste begeleider, die binnen ons forensisch team mee instaat voor het outreachend begeleiden van forensische cliënten.

Jouw opdracht

Je werkt in een samengesteld team met 3 andere collega’s van aPart vzw en Parcours vzw. Je staat in voor de begeleiding van minderjarige daders die een IBK opgelegd krijgen van de jeugdrechtbank. Als dossierverantwoordelijke ondersteun je minderjarige daders in hun traject en heb je individuele gesprekken (1 op 1) met je cliënt. Daarnaast begeleid je de context van de minderjarige en ga je samen met de jongere op pad in zijn/haar ruimere netwerk.

Verantwoordelijkheden

 • Fungeren als contactpersoon voor de gemeenschapsinstellingen bij de opmaak van een plan van aanpak en de instroom IBK.
 • Onderhouden van de contacten met de sociale dienst van de jeugdrechtbank.
 • Aanklampend opstarten, opvolgen en ondersteunen van jongeren die aangemeld worden door de jeugdrechtbank voor IBK.
 • Vraaggestuurd, flexibel, creatief, preventief en proactief omgaan met hun vragen en noden, met hun beperkingen en mogelijkheden.
 • Optimaliseren van hun kwaliteit van leven op verschillende levensdomeinen, afgestemd op hun cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau en met aandacht voor risicomanagement waar nodig.
 • Door ‘samen te zijn en samen te doen’ aansluitend bewegen op hun leef- en belevingswereld.
 • Vraagverheldering en actieve participatie in intern en extern overleg op cliënt -en teamniveau, casusbespreking, teamoverleg.
 • Zoeken naar, installeren en versterken van verbindingen met natuurlijk en/of professioneel netwerk.
 • Instaan voor een accuraat en up-to-date cliëntdossier en rapporteren naar zowel interne als externe samenwerkingspartners.

Verwachtingen

 • Je bent enthousiast, gedreven en gemotiveerd om in te stappen en je ten volle in te zetten voor het begeleiden en ondersteunen van deze cliënten.
 • Je kan je diploma in een menswetenschappelijke richting A1 voorleggen die relevant is voor de functie.
 • Je hebt relevante ervaring en affiniteit met de doelgroep.
 • Je hebt talent om je flexibel en geduldig op te stellen.
 • Je attitude typeert zich door vastberaden en doel- & resultaatgericht presteren.
 • Je kan verbindend formeel én informeel communiceren.
 • Je draagt integriteit en discretie hoog in het vaandel.
 • Je hebt een goede praktische kennis van Word, Excel, Outlook, Office 365.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoermiddel voor dienstverplaatsingen.

Wij bieden jou

 • Een onmiddellijke indiensttreding met een contract van 80 of 100% tot 31/12/2023 met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een dynamische en professionele werkomgeving.
 • Tewerkstellingsplaats Gent.
 • Verloning volgens barema B1c van het PC 319.01.
 • Vergoeding woon- en werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Hoe Solliciteren

Hebben we je warm gemaakt voor een job als contextbegeleider binnen ons IBK-team? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sarah.smeets@voluit.be. Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Sarah Smeets, 0472 69 64 88.

Je kan solliciteren tot en met 15 maart 2023.
Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op donderdag 23 maart 2023 in de voormiddag.

Dimitri de Martelaere

Elk individu is in de eerste plaats een mens die waardering en respect verdient.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief