forensisch outreachend begeleider

Voluit vzw is de fusie van OBRA|BAKEN vzw en Den Dries vzw en is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder en biedt ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een beperking en hun netwerk.
Team 4Hobo/Present behoren tot de forensische deelwerkingen en richten zich tot jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking en een forensisch risico. Vanuit dit team bied je als outreachend (context)begeleider intensieve begeleiding aan de jongere en zijn/haar context en sta je in voor de begeleiding van het individueel traject.
Voor deze werking zijn wij op zoek naar een bevlogen en enthousiaste begeleider, die binnen ons klein team mee instaat voor het outreachend begeleiden van forensische cliënten.

Jouw opdracht

 •  Het aanklampend opvolgen en ondersteunen van:
  • Jongeren die aangemeld worden door de jeugdrechtbank voor delictgerichte contextbegeleiding. Als outreachend begeleider ondersteun je de jongeren in hun traject en heb je individuele gesprekken (1 op 1) en begeleid je de context van de minderjarige en ga je samen met de jongere op pad in zijn/haar ruimere netwerk.
  • (jong)volwassenen met een forensisch risico en een (vermoeden van) beperking en bijkomende complexe problematiek (psychiatrische, gedrags-, emotionele, sociale,… problemen).
 • Aanklampend opstarten, opvolgen en ondersteunen van jongeren die aangemeld worden door de jeugdrechtbank voor een delictgerichte contextbegeleiding. Je onderhoudt de contacten met de sociale dienst van de jeugdrechtbank.
 • Aansluiten bij hun leefwereld en belevingswereld, door ‘samen te zijn en samen te doen’.
 • Flexibel, preventief en creatief omgaan met hun vragen en noden, met hun beperkingen en mogelijkheden.
 • Zoeken naar, installeren en versterken van verbindingen met natuurlijk en/of professioneel netwerk.
 • Intensief samenwerken met verschillende diensten i.k.v. psychosociale en praktische ondersteuning op verschillende levensdomeinen met het oog op een grotere zelfredzaamheid en levenskwaliteit afgestemd op het cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau en met aandacht voor risicomanagement waar nodig.
 • Instaan voor een accuraat en up-to-date cliëntdossier en rapporteren naar zowel interne als externe samenwerkingspartners.
 • Actieve participatie in intern en extern overleg op cliënt -en teamniveau.
 • Projectmatig werken in functie van intersectorale samenwerkingen m.b.t. de doelgroep.

Verwachtingen

 • Je bent gedreven en gemotiveerd om in te stappen in een klein bevlogen team en je ten volle in te zetten om aanklampend en outreachend aan de slag te gaan met deze vaak kwetsbare doelgroep. Je zet je dagelijks in om deze doelgroep te ondersteunen om samen stappen te zetten naar een zinvolle toekomst.
 • Je bent authentiek: je doet wat je zegt, en zegt wat je doet.
 • Je hebt een diploma (min. bachelor) in een menswetenschappelijke richting relevant voor de functie.
 • Je hebt relevante (min. 2 jaar, excl. stage) ervaring in de forensische (jeugd)hulpverlening en/of in het begeleiden van (jong)volwassenen met (vermoeden van) beperking en complexe problemen.
 • Je hebt kennis van en aansluiting bij de doelgroep, hun netwerk en hun specifieke behoeften en mogelijkheden vanuit een gepaste afstand-nabijheid.
 • Je hebt talent om je flexibel, geduldig op te stellen, je zoekt naar kansen en mogelijkheden.
 • Je hebt ervaring in het projectmatig en intersectoraal werken en je actief in te zetten in interne en externe werkgroepen m.b.t de doelgroep.
 • Je bent vertrouwd (of bereid om je in te werken) met het emotioneel ontwikkelingskader en/of het Good Lives Model of andere wetenschappelijke methodieken m.b.t jeugddelinquentie.
 • Het werkrooster is in de regel overdag en je bent bereid om ’s avonds te werken op basis van de ondersteuningsvraag van de cliënt of op vraag van de organisatie.
 • Je kan verbindend formeel én informeel communiceren.
 • Je kan je identificeren met de waarden van de organisatie.
 • Je hebt een goede praktische kennis van Word, Excel, Outlook, Office 365.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor dienstverplaatsingen

Wij bieden jou

 • Een onmiddellijke indiensttreding met een fulltime contract onbepaalde duur.
 • Een dynamische en aangename werkomgeving in het Begijnhof te Sint-Amandsberg.
 • De kans om je als begeleider (verder) te ontplooien in een unieke en warme organisatie.
 • Verloning volgens barema B1c van het PC 319.01.
 • Vergoeding woon- en werkverkeer en dienstverplaatsingen.
 • Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je wagen.

Hoe Solliciteren

Hebben we je warm gemaakt voor een job als forensisch outreachend begeleider bij Voluit vzw? Stuur dan je cv, motivatiebrief naar solliciteren@voluit.be. Voor vragen of meer info kan je terecht op het nummer 0499 88 63 65.

Je kan solliciteren tot 28 april 2023. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdag 12 mei in de voormiddag.

Myriam Heyndrickx

Die ontmoetingen hebben mij, mijn man en mijn kinderen geleerd zorg te dragen voor elkaar én voor anderen. In het nieuwe woonproject zullen de bewoners inclusief onderdeel worden van de gemeenschap

Schrijf je in op onze nieuwsbrief