buurtvervlechter gezocht

DEN HANNEKESNEST is op zoek naar een BUURTVERVLECHTER 

Contract onbepaalde duur – 19u/week (tot einde projectmiddelen) 

Den Hannekesnest is een plek voor en door de buurt. Met een korte keten winkel, zalen, burenbar en heel veel leuke evenementen! Het is een broedplaats waar ideeën werkelijkheid worden. Om dit te ondersteunen zijn wij op zoek naar een enthousiaste buurtvervlechter die in verbinding met alle actoren actief burgerschap faciliteert vanuit het gemeenschappelijke van de buurt via ontmoeting en co-creatie. 

Je komt op de payroll bij Voluit vzw.
Voluit begeleidt mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, NAH en/of kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Wij zijn er voor alle mogelijke vragen naar ondersteuning op vlak van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn. 

Voluit is de fusie-organisatie van OBRA|BAKEN met Den Dries sinds 1 januari 2023.  

Meer info: naar www.dendries.be en www.obrabaken.be. 

Bij Voluit vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om een job op maat te vinden. Op je eigen tempo, met veel of weinig ondersteuning, in groep of alleen. Je leert nieuwe mensen kennen en je kan je talenten ontwikkelen. 

De functie: 

We zijn op zoek naar een enthousiaste buurtvervlechter die in verbinding met alle (mogelijke) actoren uit de buurt van Kerkbrugge – Langerbrugge actief burgerschap faciliteert vanuit het gemeenschappelijke van de buurt via ontmoeting en in co-creatie (19u per week) 

De tien geboden van de buurtvervlechter: 

 1. Mee aanspreekpunt voor buren, vrijwilligers, stakeholders, geïnteresseerden,…  
 2. Goede luisteraar die verschillende vragen en / of belangen van actoren kan (h)erkennen, benoemen en afgestemd kan krijgen in en met de buurt 
 3. Enthousiasmeren en ruimte houden voor spontaniteit 
 4. Het Gemeenschap(pelijke) ontdekken – verbinden – co-creatie 
 5. Partnerschap beogen, verkennen en opzetten
 6. Witruimte creëren: Ruimte creëren om te experimenteren, samen te werken,  te groeien = constante oefening op loslaten vasthouden en veranderingsbereid
 7. Aandacht voor hoe hou je iedereen aan boord – individueel en collectief welbevinden van buren/betrokkenen in de buurt
 8. Faciliteren van initiatieven, buren en vrijwilligersgroepen op engagementen en ‘goesting’
 9. Actief burgerschap creëren: buren zelf ‘dingen’ laten opnemen / engageren en mede eigenaarschap van de plek uitbouwen.
 10. Bewust nastreven van sociale cohesie en inclusie van mensen met een kwetsbaarheid in het buurtpunt.

Taakgericht betekent dit: 

 • Regelmatige aanwezigheid tijdens openingsmomenten en/of evenementen (regelmatig op avonden en in weekends), Dit in functie van contacten leggen, ondersteuning bieden waar nodig en overzicht behouden in het geheel. 
 • In beurtrol (telefonisch) aanspreekfiguur tijdens / voor de ‘burenbar’ 
 •  In functie van vragen, noden, leuke ideeen, …. de juiste mensen aanspreken, samenbrengen én faciliteren, bijvoorbeeld bij de barwerkgroep, werkgroep communicatie, evenementen, klusdagen, allerlei initiatieven (Art’istennest, expo- nest, jeugdinitiatief, ….) 
 • Mee instaan voor de communicatie en promotie van Den Hannekesnest. Wij communiceren regelmatig via sociale media, met brochure, flyers, …, een nieuwsbrief, activiteitenkalender, … => informatie verzamelen,vergadering(en) bijwonen,  afstemmen met communicatie werkgroep, tijdlijn beheren wanneer wordt wat gecommuniceerd, … 
 •  Ambassadeur van het concept van Den Hannekesnest: 
 • Storytelling – externen en groepen ontvangen & het verhaal van Den Hannekesnest brengen 
 • Geïnteresseerden warm maken voor zaal- en ruimtegebruik. Met de focus op afstemming en samenwerking tussen de verschillende actoren: buurtinitiatieven, verenigingen, uitbouw van nieuwe vragen/ideeën 
 • Mee afspraken over gebruik en onderhoud van kerkgebouw opvolgen 
 • Deelname aan de stuurgroep 

Belangrijke competenties 

 • Je bent taalvaardig en kan verhalend vertellen en schrijven
 • Luisteren, meerzijdige partijdigheid en verantwoordelijkheid is jouw tweede natuur
 • Je bent een doordachte doener

  Je bent vaardig met Microsoft Office, Outlook, Word, Excel en algemene PC-toepassingen 

 • Sociale media (oa. Facebook, Instagram, …..) heeft voor jou geen geheimen
 • Kennis van Adobe pakket, Photoshop, WordPress, …. strekt tot meerwaarde

Wat bieden wij? 

 • Een 19u contract onbepaalde duur (tot einde projectmiddelen)
 • Een dynamische en creatieve werkomgeving waar ‘samen-werken’ met héél verschillende actoren en persoonlijkheden vanuit gelijkwaardigheid belangrijk is
 • Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01, barema B1c
 • Een werklaptop, smartphone, dienstverplaatsingsvergoeding en omnium verzekering tijdens dienstverplaatsingen

Solliciteren 

Hebben we je warm gemaakt voor een job als buurtvervlechter bij Den Hannekesnest? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar solliciteren@voluit.be. Voor vragen of meer info kan je terecht bij Petra Van de Voorde op 0490 56 31 77 of via bovenstaand mailadres. 

Je kan solliciteren tot ten laatste 07 mei 2023. 

 

Luc Verbeke

De meerwaarde van Den Dries schuilt in de volgende vier factoren: dynamiek, creativiteit, mensen ruimte geven en ‘Gentle Teaching’, het continu werken aan je goede relatie met de andere.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief