Een stapje vooruit in de bezoekregeling

Het organiseren van bezoek is onder heel strikte voorwaarden toegestaan vanaf 4 mei. De overheid laat iedere zorgaanbieder de ruimte om een eigen bezoekregeling op maat uit te werken en te bepalen vanaf wanneer deze zal ingaan.

Wat vinden wij hierin belangrijk?

  • We willen onze cliënten en hun netwerk een vooruitzicht geven.
  • We willen maatwerk bieden en zorgen voor een regeling aangepast aan elke werking. We vertrekken van de mogelijkheden en wensen van cliënten en hun netwerk.
  • We willen veiligheid bieden en risico’s zoveel mogelijk beperken.
  • We zoeken een evenwicht tussen het persoonlijk welzijn en het algemeen belang.
  • We willen bij deze bezoekregeling trouw blijven aan de visie en eigenheid van Den Dries.

Wat is er al beslist ?

Bij de cliënten van zelfstandigheid wonen (ambulante dienst en Vijfringen) wordt bezoek van het naaste netwerk toegestaan vanaf 4 mei. We passen de contactregels toe die voor iedere burger gelden. We zorgen er dus samen voor dat we met maximaal 2 anderen afspreken, buiten het huis én met het nodige respect voor social distancing en alle nodige veiligheidsvoorschriften.

Voor de Bolwerkstraat, StuWW en Wippelgem 1,2,3 werken we een bezoekregeling uit die zal ingaan vanaf 11 mei. Er liggen op dit moment een aantal ideeën op tafel over de wijze waarop dit kan gebeuren, maar hierin moeten nog keuzes gemaakt worden.

Hoe pakken we het verder aan ?

In afwachting van een bezoekregeling blijven wij inzetten op alternatieve communicatiekanalen. Sociale media, brieven en kaartjes, afgeven van cadeautjes aan de ingang,… blijven goede alternatieven om lichtpuntjes te creëren.

De werkgroep binnen Den Dries werkt naarstig om alles verder voor te bereiden en goed te organiseren. Hun uiteindelijke voorstel zal worden afgetoetst bij de voorzitter van de gebruikersraad.

Op donderdag 7 mei bezorgen we meer informatie via deze website
over de wijze waarop het bezoek concreet zal kunnen doorgaan.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief