Bezoekregeling

Zoals eerder vermeld kiezen we er bewust voor om bezoek in Den Dries mogelijk te maken. We hopen hiermee tegemoet te komen aan de wens van cliënten en hun netwerk om elkaar terug te zien. Deze mogelijkheid tot ontmoeting vervangt in geen geval de andere mogelijkheden tot contact zoals telefoon, videochat, een kaartje,…

Onderstaande bezoekregeling geldt alleen voor Bolwerkstraat, het Stuww en Wippelgem 1-2-3.  Dit start vanaf woensdag 13 mei.

Uitgangspunten

We kijken er naar uit jullie opnieuw te mogen ontvangen. We doen er alles aan om dit op een leuke en veilige manier te laten verlopen.

 • Er kunnen max. 2 bezoekers tegelijk komen.
 • In volgende gevallen kan het bezoek niet doorgaan:
  • bij (vermoeden van) besmetting
  • bij symptomen (koorts, hoest, spierpijn, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden) in de afgelopen 14 dagen
  • bij contact met een besmet persoon in de afgelopen 14 dagen
 • Het bezoek is een moment tussen cliënt en zijn bezoeker, niet met begeleiding. Voor een babbeltje met de begeleiding maken we graag op een ander moment en op een andere manier tijd vrij.
 • De cliënt kan niet mee naar huis, ook ‘tussenstops’ bij het wandelen zijn niet aangeraden.
 • We willen zoveel mogelijk aanmoedigen om samen te gaan wandelen of fietsen. Buiten is het nog altijd veiliger. Wanneer het nodig is, kan het bezoek ook ter plaatse in een bezoekruimte, nooit in een huis.

Vooraf

Vanaf maandag 11 mei kan je een afspraak maken. Dit kan tot max. 1 week op voorhand.
Kan je op het moment van de afspraak niet komen, breng ons tijdig op de hoogte.

 • Bolwerkstraat
  • Een afspraak kan je maken via het huis (telefonisch tussen 9.30 en 17 uur of via mail)
  • Bezoek wordt beperkt tot 2 x per week en max. 30 minuten.
  • Bezoekmomenten worden ingepland elke weekdag tussen 16 en 19 uur.
  • Om alles vlot te laten verlopen vragen we om het opgegeven uur te respecteren.
 • Stuww & Wippelgem 1-2-3
  • Een afspraak kan je maken via 0499 52 65 78.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief