Aangepaste dienstverlening zelfstandig wonen

De uitzonderlijke situatie van vandaag vormt een stevige uitdaging voor ieder van ons. Wij passen dan ook onze dienstverlening op gebied van zelfstandig wonen wat aan.

We ondersteunen de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Hiertoe nemen we volgende maatregelen:

  • We beperken alle huisbezoeken en ambulante begeleidingen tot een minimum. Enkel de meest dringende bezoeken bij cliënten met een zeer grote zorgnood, kunnen nog doorgaan onder strikte voorwaarden.
  • Groepsbijeenkomsten en vrijetijdsactiviteiten waren reeds geannuleerd en blijven opgeschort.

We blijven wel nabij.

  • Je kan contact nemen met je begeleiders via telefoon en e-mail.
  • Begeleiders zetten de ondersteuning van op afstand verder via e-mail, chat, skype of andere communicatiekanalen.
  • Ons telefonisch onthaal blijft verzekerd tijdens de kantooruren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief