Onze jongste medewerker getuigt

Dimitri de Martelaere is momenteel de youngster van Den Dries. Na het voltooien van zijn opleiding tot orthopedagoog werkt hij nu deeltijds in de intensieve zorggroep. Die job combineert hij met een extra studie sociaal werk. Eén ding is zeker, deze jonge medewerker van Den Dries heeft heel wat in zijn mars.

Maak kennis met Dimitri, de jongste medewerker van Den Dries

Sinds anderhalf jaar is Dimitri de Martelaere deeltijds actief als vaste medewerker van Den Dries. “Al bij al heb ik hier bijna drie jaar stage gelopen, achtereenvolgens op verschillende diensten. Eerst stond ik in het STUWW, gericht op mensen met een bijkomende problematiek. Daarna liep ik stage in een gedecentraliseerd woonproject. Toen ik mijn bachelorproef schreef rond buurtvervlechting kreeg ik eerst een klein vervangingscontract aangeboden. Later werd dat omgezet in een deeltijds contract van vaste medewerker. Overtuigd als ik ben van de visie en missie van Den Dries greep ik die kans met beide handen aan.”

Ik ben blij dat ik deel mag zijn van een flexibel en open team dat maar één hoofddoel heeft: de intensieve zorggroep een veilige basisstructuur bieden. Elk individu is in de eerste plaats een mens die waardering en respect verdient. Dat krijgen ze van ons, en samen leggen we mooie trajecten af.
Dimitri de Martelaere

Dimitri combineert zijn deeltijdse job van medewerker van Den Dries met een BaNaMa Sociaal Werk en dat doet hij om een specifieke reden. “Als begeleider ondersteun je de mensen één op één, en dat is ideaal. Maar om effectief verandering te brengen binnen de samenleving moet je meer weten op beleidsniveau. Moet je inzien hoe alles wordt gefinancierd, wie verantwoordelijk is, hoe de structuren in elkaar zitten… Heb ik die kennis, dan kan ik meer belangenbehartiger spelen”, argumenteert hij. Let op onze woorden, we gaan nog van deze jongeman horen!

Actief in de intensieve zorggroep

Dimitri verhuisde van de ‘sterke gasten’ naar de intensieve zorggroep en begeleidt nu mensen met en nursingprofiel. “In deze zorggroep bevinden zich mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ze hebben dus een fysieke, mentale en soms ook psychische problematiek. We ondersteunen hen uiteraard ook cognitief, maar dé hoofdzorg is de basisverzorging. Met hen werken we vooral via basale stimulatie waarbij we ons focussen op de zintuigen: voelen, horen, zien, luisteren… We gaan meer werken met aanrakingen, maar alleen als de persoon er open voor staat, of met tactiele stimulatie via trillingen”, legt Dimitri uit.

Gentle Teaching blijft de kern

Ook in de intensieve zorggroep blijven de principes van Gentle Teaching van tel. “We proberen op een onvoorwaardelijke manier onze bewoners graag te zien. We doen een poging om de liefde die ze normaal thuis ervaren ook hier te geven. Veiligheid én structuur staan voorop. We zien alle bewoners in hun volwaardigheid, want ook zij zijn mensen zoals wij. We waarderen en respecteren iedereen en laten hen voelen dat ze erbij horen. Ik verwijs even terloops naar Rock voor Specials, dat andere initiatief van Den Dries, waar plaats is voor iedereen. Zoals het hoort.”

“Wat ik bedoel met onvoorwaardelijk? Ook als een bewoner iets doet wat je ervaart als negatief, moet je kunnen zeggen: “Kijk, ik vind het niet oké wat je doet, maar daarvoor ga ik jou niet laten vallen.” Je kan onze aanpak vergelijken met de relatie tussen een moeder en haar kinderen. Ze kunnen in de clinch liggen met elkaar, maar uiteindelijk komt het altijd weer goed. Natuurlijk laten we niet elk gedrag toe. Doet iemand iets verkeerd, dan laten we voelen dat een dergelijk gedrag niet door de beugel kan. Maar toch benadrukken we dat alles weer goed komt. Veiligheid bieden en basisvertrouwen scheppen tussen jezelf en de bewoners, dat is voor ons de basis om een mooi traject op te zetten”, legt Dimitri uit. Kan tellen, niet, deze getuigenis van de jongste medewerker van Den Dries?

“Ik zou niet overal aan de slag kunnen!”

Dimitri zegt stellig dat hij niet zou kunnen aarden in een voorziening waar vooral gestraft en gefixeerd wordt. “Want in dat geval is er geen basisveiligheid, alleen maar angst, en dat is géén goede basis voor vertrouwen. Hetzelfde heeft voormalig directeur Luc Verbeke trouwens benadrukt in een extern interview over Gentle Teaching in Den Dries. Ik heb het gevoel dat ik als medewerker van Den Dries mezelf kan zijn en dat vind ik heel belangrijk. Ik werk samen met een flexibel team dat openstaat voor alles, dat op een werkelijk fantastische manier met de gasten omgaat. We scharen ons met zijn allen achter de visie van Gentle Teaching. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel en dat merk je.”

Lieve Coenen

Zelfs in de moeilijkste omstandigheden blijft het team zoeken naar menswaardige oplossingen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief