Moeder dankbaar over onze geweldloze aanpak

Johan, één van onze cliënten, vertoont moeilijk verstaanbaar gedrag en werd in vorige voorzieningen grote delen van de dag gefixeerd. Nu verblijft hij bij ons in Den Dries in een aangepaste woonvorm. Als gevolg van onze Gentle Teaching-aanpak is het fixeren voltooid verleden tijd. De mama van Johan getuigt over de geweldloze aanpak van Den Dries.

Johans mama getuigt over de geweldloze aanpak van Den Dries

Lieve Coenen is de mama van Johan, een 29 jaar oude bewoner van den Dries. “Johan is met veel geluk in Den Dries terechtgekomen. Omdat ik zoveel goeds had gehoord over deze organisatie heb ik verschillende keren geprobeerd om Johan hier binnen te krijgen. Helaas was er lange tijd geen plaats voor hem. Ik was vooral op zoek naar een organisatie die me zou toelaten een goede relatie met hen op te bouwen. Als moeder wou ik gehoord worden en meewerken, eventueel op de achtergrond,” vertelt Lieve. “Toen ik twee dagen lang een workshop Gentle Teaching volgde in Den Dries was ik letterlijk begeesterd. Eindelijk zag ik licht aan het eind van een heel donkere tunnel. Voor mij was een opname hier de enige mogelijke oplossing voor mijn zoon, gebaseerd op de geweldloze aanpak van Den Dries.”

Den Dries creëerde een warme, liefdevolle en veilige omgeving voor mijn zoon Johan. In een vorige instelling werd hij na elke agressieve aanval gestraft, opgesloten en gefixeerd. Hier is daar totaal geen sprake van. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden blijft het team zoeken naar menswaardige oplossingen. En als mama sta ik niet aan de zijlijn, maar krijg ik de kans mee te helpen.
Lieve Coenen

“Iedereen beschreef de problemen van Johan, maar niemand slaagde erin ze op te lossen. Johan kon inderdaad uiterst agressief uit de hoek komen, maar was tegelijk heel lief en had overduidelijk potentieel. Spijtig genoeg heb ik nooit iemand gevonden die dat potentieel zag en ermee aan de slag ging. Tot hij in Den Dries terechtkwam,” vertelt Lieve.

Gentle Teaching-aanpak creëert veiligheid en rust

“Eerst zat Johan in huis A”, vervolgt Lieve. “In het begin was alles heel leuk, je weet wel, nieuwe omgeving, nieuwe mensen… Maar na verloop van tijd bleek het gedrag van Johan toch wat meer aandacht op te eisen. Men heeft hem toen een jaar geobserveerd, gezocht naar handvaten om hem te helpen en daar blijf ik enorm dankbaar voor. Met de resultaten van de observatie is men er ten slotte via de geweldloze aanpak van Den Dries in geslaagd hem rustiger te maken.”

Het hele Gentle Teaching-concept van Den Dries is gebaseerd op veiligheid, rust en comfort. Voormalig directeur Luc Verbeke zet het concept in dit gesprek uiteen. Johan woont nu in huis G, waar hij vrij beweegt, in zijn ballendeken slaapt en niet meer gefixeerd wordt.

Nog een lange weg te gaan

Hoewel Johan geen “probleemkind” meer is, beseft Lieve dat er nog een lange weg te gaan is. “Als mama heb ik geen echte zorgen meer, want het loopt hier goed. Ik heb wel nog een lange waslijst van ideeën, soms een beetje vergezocht, dat geef ik toe, maar je mag nooit opgeven. Je moet altijd streven naar beter en de lat iets hoger leggen. Met de geweldloze aanpak van Den Dries werken we daar samen aan. Opgeven ligt niet in onze aard. Het is onze uiteindelijke bedoeling dat Johan stilletjesaan integreert in de maatschappij,” vertelt Lieve.

Positief over de geweldloze aanpak van Den Dries

Lieve Coene is zeer positief over de geweldloze aanpak van Den Dries. “De medewerkers van Den Dries zijn erin geslaagd van een agressieve kerel een rustige man te maken. Daar heeft de methode van Gentle Teaching veel mee te maken, samen met het voortdurende overleg en de nooit aflatende inspanningen van het hele team en de omkadering ervan. De levenskwaliteit van Johan is het laatste anderhalf jaar ontzettend toegenomen en tegelijk heeft hij veel veiligheid en bewegingsvrijheid gekregen,” getuigt Lieve als tevreden mama.

Dimitri de Martelaere

Elk individu is in de eerste plaats een mens die waardering en respect verdient.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief