ESF

Het E.S.F. project ‘Organisatieontwikkeling’ startte in onze organisatie op 01/11/2018 en loopt tot 30/06/2019.

Den Dries wil zich onderscheiden als een warme, deskundige organisatie voor en door mensen. Het aantrekken maar ook het kunnen behouden van competente en gedreven werknemers is in onze organisatie een belangrijk aandachtspunt .

Het nieuwe ondersteuningsbeleid met de invoering van de persoonsvolgende financiering dwingt onze organisatie om te evolueren van een eerder aanbodgerichte naar sterk vraaggerichte zorg. De zorgvrager staat centraal en heeft de regie over het eigen zorgtraject. Hij/zij ‘koopt’ de ondersteuning die men zelf nodig acht. Een gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat kan ‘ingekocht’ worden.

Voor Den Dries – en bij uitbreiding wellicht alle VAPH instellingen – zijn dit zeer grote uitdagingen. Het dwingt ons om onze diensten méér modulair en meer op maat van het individu aan te bieden.

Een procesgerichte en meer wendbare organisatiestructuur moet deze beweging ondersteunen en werkbare rollen creëren.

De principes van innovatieve arbeidsorganisatie en procesgericht organiseren staan in deze ontwerpoefening voor ons centraal. Immers, we willen evolueren naar een meer wendbare organisatie die snel en vlot kan inspelen op de gewijzigde marktbehoeften door de invoering van de persoonsvolgende financiering.

Daarnaast – en even belangrijk – willen we natuurlijk vooral ook werkbare jobs creëren omwille van een langere, duurzame inzetbaarheid van onze werknemers.

Het ontwerpen van een nieuwe macrostructuur is voor ons het belangrijkste onderdeel van dit project. We laten ons voor dit herontwerp begeleiden door Veerle Herst, Arteria en senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie voor Flanders Synergy.

Meer over ESF Vlaanderen

Katelijne Sys

Hier ben ik opengebloeid tot iemand die zichzelf kent en bewust is van haar grenzen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief