Zorgintensief wonen

Wie veel zorg nodig heeft, kan terecht op onze site in de Bolwerkstraat in Evergem.

In zes huizen, elk met een eigen tuintje, wonen 8 à 10 personen samen in een leefgroep. Een team van gemotiveerde begeleiders zorgen voor het samen-leven en bieden elke cliënt de individuele ondersteuning die men nodig heeft.
Sommige cliënten functioneren zeer zelfstandig, anderen hebben meer tot heel veel hulp nodig.

Het samenwonen lijkt op een groot gezin: ieder heeft er ruimte, vrijheid en een eigen plekje maar er zijn toch groepsmomenten en groepsplaatsen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in het huis. We stimuleren daarbij de zelfstandigheid van de cliënt.

Heel wat cliënten maken zich non-verbaal duidelijk. Dan gaat het vooral om “luisteren”, “kijken” en “voelen”.

Iedereen krijgt een persoonlijk begeleider. Hij moet het welzijn, het comfort en het geluk van de cliënt nauwlettend opvolgen. De persoonlijk begeleider is een ‘compagnon’ die ervoor zorgt dat de cliënt àlle zorg krijgt die wenselijk is en bij ons gelukkig is. Het is de vertrouwenspersoon voor de cliënt en zijn familie/netwerk.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen nood heeft aan een zinvolle daginvulling biedt Den Dries een ruim aanbod van Werk, Vrije tijd en Beleving. Samen met iedere cliënt wordt een individueel programma opgemaakt, helemaal volgens de eigen interesses en talenten. Dit kan variëren van één momentje per dag tot een volledig weekprogramma.

Voor de praktische ondersteuning werken we samen met reguliere diensten als poetshulp, gezinshulp, verpleging, etc.

Op de site is er een wakende en een slapende nacht. Ook de staf heeft hier zijn vaste stek.

Eind 2019 zijn de werken gestart  aan een nieuwbouw voor deze site.
Als alles vlot blijft verlopen kunnen wij begin 2023 onze intrek nemen in de nieuwe gebouwen.

Lieve Coenen

Zelfs in de moeilijkste omstandigheden blijft het team zoeken naar menswaardige oplossingen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief