Zorgintensief wonen

Wie veel zorg nodig heeft, kan terecht op onze site in de Bolwerkstraat in Evergem.

In zes huizen, elk met een eigen tuintje, wonen 8 à 10 personen samen in een leefgroep. Een team van gemotiveerde begeleiders zorgen voor het samen-leven en bieden elke bewoner de individuele ondersteuning die men nodig heeft.
Sommige bewoners functioneren zeer zelfstandig, anderen hebben meer tot heel veel hulp nodig.

Het samenwonen lijkt op een groot gezin: ieder heeft er ruimte, vrijheid en een eigen plekje maar er zijn toch groepsmomenten en groepsplaatsen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in het huis. We stimuleren daarbij de zelfstandigheid van de bewoner.

Heel wat bewoners maken zich non-verbaal duidelijk. Dan gaat het vooral om “luisteren”, “kijken” en “voelen”.

Iedereen krijgt een persoonlijk begeleider. Hij moet het welzijn, het comfort en het geluk van de bewoner nauwlettend opvolgen. De persoonlijk begeleider is een ‘compagnon’ die ervoor zorgt dat de bewoner àlle zorg krijgt die wenselijk is en bij ons gelukkig is. Het is de vertrouwenspersoon voor de bewoner en zijn familie/netwerk.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen nood heeft aan een zinvolle daginvulling biedt Den Dries een ruim aanbod van Werk, Vrije tijd en Beleving. Samen met iedere bewoner wordt een individueel programma opgemaakt, helemaal volgens de eigen interesses en talenten. Dit kan variëren van één momentje per dag tot een volledig weekprogramma.

Voor de praktische ondersteuning werken we samen met reguliere diensten als poetshulp, gezinshulp, verpleging, etc.

Op de site is er een wakende en een slapende nacht. Ook de staf heeft hier zijn vaste stek.

Eind 2019 starten de werken aan een nieuwbouw voor deze site.

Liliane Stevens

Die eerlijkheid, spontaniteit, openheid en blijdschap als de bewoners je terugzien. Dat kleurt mijn leven.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief