Woonbegeleider 30/38

Den Dries vzw begeleidt volwassenen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking. Wij zijn er voor alle mogelijke zorgvragen en bieden ondersteuning in wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd.

Als woonbegeleider werk je in een huis waar volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking samenwonen. Je begeleidt hen bij alle aspecten van het dagelijks (samen)leven.

Het kader van waaruit dit alles wordt vormgegeven is de visie en beleidslijnen zoals ze te vinden zijn op deze website Deze staan centraal in alle geledingen van onze organisatie.

Profiel

 • Uitgesproken interesse voor een ontwikkelingsgerichte benadering vanuit het Gentle Teaching denkkader is een voorwaarde.
 • Bereidheid tot en affiniteit met het emancipatorische gedachtegoed wordt verwacht.
 • Zin voor intiatief, een stevige portie verantwoordelijkheidsgevoel en ervaring met verzorgend werk strekt tot aanbeveling.
 • Houden van afwisseling is een must.

Jobgerelateerde competenties

 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress

Aanbod

 • Contract van bepaalde duur, grote kans op verlenging
 • Contractgrootte: 30,5/38, barema klasse 2A
 • Onregelmatig werk (avond en weekend, geen nacht) volgens 4-wekelijks terugkerend uurrooster
 • Unieke aanpak (Gentle Teaching)

Plaats tewerkstelling

DEN DRIES – TEHUIS NIET WERKENDEN
Bolwerkstraat 11 9940 EVERGEM

Solliciteren?

Contact: Mevr. Katleen Moortgat

Sollicitaties tot en met 30 november 2019

Veronica Toranzos – personeelslid Het Zorgbedrijf Meetjesland

Ik krijg energie van de bewoners, door te zijn wie ze zijn.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief