Nachtbegeleider

Als nachtbegeleider sta je in voor de nachtrust van onze 60 bewoners, volwassenen met een verstandelijke beperking.

Je maakt deel uit van een vast nachtteam. Er is telkens één slapende en één wakende nachtdienst aanwezig. Je presteert zowel wakende als slapende diensten.

Taken slapende nacht (21.30 tot 8.30u):

 • mee begeleiden van een aantal bewoners bij het slapengaan en aanwezigheid/bereikbaarheid bieden voor de meer zelfstandige bewoners tot de wakende collega op dienst komt
 • inslapen van 22.30 tot 6.30u (back up voor wakkere nacht)
 • ’s morgens samen met de wakende collega ondersteuning bieden bij de zorg van de bewoners

Taken wakkere nachtdienst (22u tot 07.30u):

 • ondersteuning aan bewoners bieden bij geplande zorg en bij oproepen
  via regelmatige rondes toezien op de nachtrust van de bewoners
 • beperkt aantal taken in de wasserij

Profiel

 • Je bent opvoedkundige, verpleegkundige, maatschappelijk werker, zorgkundige, … of hebt ervaring met nachtwerk/personen met verstandelijke beperkingen.
 • Je kiest bewust voor een deeltijdse job met wakende en slapende nachtdiensten. Je bent gemotiveerd om personen met verstandelijke en fysieke beperkingen te begeleiden.
 • Je kan je vinden in de visie van Den Dries vzw ( www.dendries.be). Alleen kunnen werken, ordelijkheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel, vlot en consequent zijn in (schriftelijke) rapportage, stiptheid, correct opvolgen van gemaakte afspraken zijn belangrijke eigenschappen.

Jobgerelateerde competenties

 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Specifieke doelgroep: Psychologische moeilijkheden
 • Specifieke doelgroep: Motorische stoornissen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Specifieke doelgroep: Analfabetisme, laaggeletterdheid

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken

Aanbod

 • Tijdelijke betrekking tot en met eind juli 2020
 • Contractgrootte: 23/38
 • Aanvang zo snel mogelijk.
 • Uurrooster op vierwekelijkse basis
 • Vergoeding barema 2A

Plaats tewerkstelling

DEN DRIES – TEHUIS NIET WERKENDEN
Bolwerkstraat 11 9940 EVERGEM

Solliciteren?

Via e-mail: katleen.moortgat@dendries.be
Per brief
Contact: Mevr. Katleen Moortgat

Katelijne Sys

Hier ben ik opengebloeid tot iemand die zichzelf kent en bewust is van haar grenzen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief